FANDOM


Cykl azotowy Edytuj

Cykl azotowy – po prostu przemiana azotu w środowisku organicznym. Są różne etapy, a większość z nich odbywa się w komórkach bakterii.

Często spotykamy się z postami, które zawierają pytania odnośnie dojrzewania, zbijania azotanów czy sposobów na pozbywanie się glonów. Wspólnym tezą tych postów jest zawartość azotanów w wodzie, a tym samym znany cykl azotowy. Żeby jednak zrozumieć jak usprawnić obieg azotu w akwarium musimy poznać jego mechanizmy oraz zasady jego przemiany.

Niedawno uważano jeszcze, że cykl azotowy to ściśle uporządkowane reakcje chemiczne zamknięte w okręgu reakcji. Niestety, ważne odkrycia w poprzednich latach pokazują zupełnie inną koncepcję cyklu azotowego. Jest to istotne, gdy bierzemy pod uwagę nasze akwarium, wtedy cały ten proces w zamkniętym środowisku ogrywa bardzo kluczową rolę. To właśnie ze względu na różnorodność form azotu w akwarium jest możliwe utrzymywanie aktywności ryb i bezkręgowców. Zwłaszcza w aspektach zdrowotnych i rozwojowych dla naszych podopiecznych.

Najnowsze odkrycia naukowców ukazują nam nową wiedzę o procesach azotowych oraz o mikroorganizmach zaangażowanych w ten proces. Dlatego też naukowcy stworzyli podział trzech głównych procesów:

1.            utlenianie amonu przez określonej grupy mikroorganizmów, archeobakteriami (Archaebacteria)  

2.            beztlenowa redukcja azotanów do jonów amonowych (DNRA);

3.            procesy utleniania beztlenowych amonu (ANAMMOX).

Azot (N) jest istotnym składnikiem pokarmowym dla wszystkich organizmów żywych.

Jest składnikiem do tworzenia białek, DNA, RNA, witamin czy procesach biochemicznych czy definiowania procesów życia. Sam azot jest bardzo powszechny na naszej ziemi. Występuje on w różnych stanach utleniania, lecz także w wielu związkach chemicznych. Te zaś są przerabiane przez różnorodne organizmy żywe i drobnoustroje występujące zarówno w wodzie, jak i ziemi.

Azot występuje w różnych stanach utleniania i w wielu formach chemicznych, które szybko są konwertowane przez drobnoustroje zarówno na ziemi i w morzach.

W środowisku wodnym obecność azotu możemy podzielić na pięć form:

1.            Gazowy azot (N2), stabilne cząsteczki, które wymagają skomplikowanych procesów enzymatycznych (przeprowadzają to niektóre rodzaje bakterii) dla utrwalenia i późniejszego wykorzystania;

2.            Amoniak / jony amonowe (NH4+), najbardziej zredukowana forma azotu i najbardziej powszechna w warunkach beztlenowych;

3.            Jon azotanowy (NO3-), najbardziej utleniona postać azotu i najpowszechniejsza w warunkach tlenowych

4.            Pyły azotu organicznego (PAO), postać organiczna azotu dominująca w osadach;


5.            Rozpuszczony azot organiczny (RAO), mieszanina cząsteczek o różnym stopniu złożoności